جستجو کردن
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

برج های زمرد

توضیحات

 

 

سال اجرا: ۱۳۸۶-۱۳۸۷

مدت اجرا: ۱ سال

نوع پنجره: سیستم  نان ترمال سری ۴۷

ویژگی ها:

  1. عرض مقطع پروفیل  فریم  این سیستم  ۴۷ میلی متر  می باشد
  2. ساخت  پنجره های لولایی با قابلیت اجرای بازشو  به چپ و راست با حداقل  عرض و ارتفاع  ۳۰CM و حداکثر عرض ۸۰CM(تک لنگه) و حداکثر ارتفاع ۱۸۰CM(بدون کتیبه)
  3. ساخت پنجره  های  لولایی با  قابلیت ساخت با سیسیتم  بازشوی دوحالته(TILT/TURN) حداقل با عرض و ارتفاع ۵۰CM (تک لنگه) و حداکثر
  4. عرض ۸۰CM(تک لنگه) و ارتفاع ۱۸۰CM(بدون کتیبه)

گالری تصاویر