جستجو کردن
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نمونه کار ها

برج جماران

    سال اجرا: ۱۳۸۹-۱۳۹۰ مدت اجرا: ۱ سال نوع پنجره: سیستم نان ترمال سری ۴۷ ویژگی ها: عرض مقطع پروفیل فرم

توضیحات بیشتر »

ساختمان بیر

    سال  اجرا:  ۱۳۹۱ مدت اجرا: ۲ ماه نوع پنجره: نان ترمال سری ۴۷ ویژگی ها: عرض مقطع پروفیل فریم این

توضیحات بیشتر »

برج های زمرد

    سال اجرا: ۱۳۸۶-۱۳۸۷ مدت اجرا: ۱ سال نوع پنجره: سیستم  نان ترمال سری ۴۷ ویژگی ها: عرض مقطع پروفیل  فریم 

توضیحات بیشتر »

برج سایه

    سال اجرا: ۱۳۹۲ مدت اجرا : ۲  ماه نوع پنجره: سیستم HNF (سیستم نمای شیشه ای فریم لس) ویژگی ها:

توضیحات بیشتر »