جستجو کردن
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

برج سایه

توضیحات

 

 

سال اجرا: ۱۳۹۲

مدت اجرا : ۲  ماه

نوع پنجره: سیستم HNF (سیستم نمای شیشه ای فریم لس)

ویژگی ها:

  1. پوشش نمای ساختمان ها با شیشه با هدف استفاده بیشتر از نور در فضاهای داخلی ساختمان ها و زیبا سازی و مدرن  کردن نمای ساختمان
  2. امکان استفاده از انواع فریم های تمام شیشه ای در چهار سیستم تک و دو جداره و به صورت ثابت و بازشو
  3. نوسازی ومدرن کردن نمای ساختمان های قدیمی بدون نیاز به تخریب وارد کردن آسیب های جدی به نما و اسکلت ساختمان
  4. امکان اجرای نماهای کرو(قوس به داخل با بیرون) در نمای ساختان ها
  5. نصب سریع و آسان
  6. قابلیت عدم امکان تشخیص باشو و فیکس بودن،هم چنین تک یا دوجداره بودن شیشه ها در هر چهار تیپ پروفیل به کار رفته در کنار هم و در یک نما

گالری تصاویر