جستجو کردن
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

برج جماران

توضیحات

 

 

سال اجرا: ۱۳۸۹-۱۳۹۰

مدت اجرا: ۱ سال

نوع پنجره: سیستم نان ترمال سری ۴۷

ویژگی ها:

  1. عرض مقطع پروفیل فرم این  سیستم ۴۷ میلی متر  می  باشد.
  2. ساخت پنجره  های  لولایی با  قابلیت بازشو به چپ و راست با حداقل عرض و ارتفاع ۳۰CM و حداکثر  عرض ۸۰CM (تک لنگه)
  3. و حداکثر ارتفاع ۱۷۰CM(بدون کتیبه)
  4. ساخت پنجره های لولایی با قابلیت ساخت با  سیستم بازشوی دوحالته(TILT/TURN) حداقل با  عرض و ارتفاع ۵۰CM (تک لنگه) و حداکثر  عرض ۸۰CM (تک لنگه) و ارتفاع ۱۷۰CM(بدون کتیبه)

گالری تصاویر