جستجو کردن
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پنجره های آلومینیومی نانترمال کشویی

کاربردها، ویژگی ها و قابلیت های سیستم HK60 (نانترمال کشویی نیمه سنگین سری ۶۰)
  • عرض مقطع پروفیل فریم این سیستم ۶۰ میلی متر می باشد.
  • ساخت درب و پنجره های کشویی دولنگه(تک لنگه و دولنگه بازشو) با حداقل عرض وارتفاع ۵۰CM و حداکثر عرض ۳۰۰CM دو لنگه و ارتفاع ۲۲۰CM (بدون کتیبه)
  • امکان تولید درب و پنجره های چند لنگه و با کتیبه با این سری پروفیل ها وجود دارد.