جستجو کردن
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پنجره های آلومینیومی ترمال بریک لولایی

کاربردها، ویژگی ها وقابلیت های سری HTL77 (ترمال بریک سنگین سری ۷۷)

  • تولید درب و پنجره های TILT/SLIDE (فولکس واگنی) با قابلیت اجرای بازشوی دو حالته حداکثر تا عرض ۱۳۰CM و ارتفاع ۲۳۰CM (بدون کتیبه)
  • تولید درب و پنجره های لولایی با قابلیت بازشو به چپ و راست و بازشوی دو حالته TILT/TURN حداکثر با عرض ۹۰CM و ارتفاع ۲۲۰CM (بدون کتیبه)
  • تولید درب و پنجره های دو یا چندلنگه با عرض بیش از ۱۰۰CM و ارتفاع بیش از ۲۲۰CM
 

کاربردها، ویژگی و قابلیت های سیستم HTL60 (ترمال بریک سبک سری ۶۰)

  • تولید درب و پنجره های لولایی با قابلیت اجرای بازشو به چپ و راست با عرض ۱۰۰CM و ارتفاع ۲۲۰CM
  • ساخت درب های لولایی با قابلیت اجرای بازشو دو حالته (TILT/TURN) حداقل با عرض ۶۰CM و حداکثر عرض ۹۰CM (تک لنگه) و ارتفاع ۲۲۰CM
  • تولید درب و پنجره های لولایی با قابلیت بازشو به چپ و راست و بازشوی دو حالته TILT/TURN حداکثر با عرض ۹۰CM و ارتفاع ۲۲۰CM (بدون کتیبه)