جستجو کردن
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بیلت های آلومینیومی

با در نظر گرفتن اینکه این واحد منحصر بفرد با داشتن دوکوره ۱۰ تنی، روزانه بالغ بر ۲۰ تن شمش آلومینیوم خالص (P1000-80/99) را ذوب و فرایند ریخته گری را در فاز ۲ خود انجام می دهد، این سیستم ریخته گری DC یکی از مجهزترین و تنها سیستم مربوط به ریخته گری DC در شمال غرب کشور می باشد که فرایند ذوب و آلیاژ آلومینیوم را انجام می دهد و بیلت های ۶ متری با آلیاژ ۶۰۶۳ و هر آلیاژ دیگر بنا به سفارش مشتری تولید می کند.

آلیاژهای مختلف بیلت

لازم به توضیح است آزمایشگاه این واحد مجهز به دستگاه های پیشرفته جهت کنترل کیفیت محصول اعم از کوانتومتر Spectro آلمانی که در نوع خود بی نظیراست را میباشد. لازم به توضیح است نیروهای متخصص آلیاژ بدست آمده را دقیقا کنترل و آنالیز کرده و بیلت هایی با انواع آلیاژ ۷۰۰۰-۶۰۰۰-۵۰۰۰ را تولید وپس از انجام پروسه هموژنایزینگ برای انجام پروسه اکستروژن به واحد تولید پروفیل انتقال می یابد.